Služby

  • Výuka skupin: AM, A1, A2, A, B. 
  • Vrácení øidièského prùkazu AM - B
  • Kondièní jízdy
  • Školení øidièù referentù