Způsob výuky

Výuka probíhá formou základních kurzů, nebo podle individuálního studijního plánu. Pro kurzy všech skupin motorek (A) a skupiny B trvá cca 2 měsíce, při výuce B+E a  při  doplňovacích zkouškách je výuka kratší. Teoretická výuka u učebně autoškoly probíhá zpravidla jednou za týden v pravidelných časech, jízdy si každý plánuje podle možností. Jezdíme průběžně ve všední dny i o víkendech.

Předpisy o provozu vozidel učíme podle programu Schroter (každý účastník obdrží aktualizované CD při zahájení svého kurzu), ostatní teoretické předměty vyučujeme dle vlastních výukových programů.

Podstatnou změnou od roku 2016 je příprava a závěrečná zkouška všech  skupin motocyklů. Při zkoušce, která je rozdělena na dvě části, jezdí uchazeč na motorce sám, tedy bez možnosti zásahu učitele nebo komisaře do řízení. V první části zkoušky předvede ovládání motorky na uzavřeném autocvičišti a poté vyjede samostatně  do městského provozu, doprovázen zkušebním komisařem v doprovodném vozidle.